School1  533  800 School2  533  800 School3  600  800

Croeso i Ysgol Bro Brynach

"Cyrraedd Y Brig Yw Ein Nod"

 

Agorodd Ysgol Bro Brynach ym mis Medi 2004. Ysgol categori 1 yw hon, sydd yn darparu addysg i blant 3-11 oed o gymunedau Cwmbach, Henllan Amgoed, Llanboidy a Llangynin. Hyrwyddwn ddwyieithrwydd ac mae ein staff brwdfrydig yn ymroddedig i sicrhau fod y disgyblion yn datblygu i'w llawn potensial drwy ysgogi gweithgareddu a chyfleoedd dysgu a chwarae. Ein nod yw i arwain, annog, meithrin a darparu profiadau i'r holl ddisgyblion mewn awyrgylch hapus, gofalus a diogel.  

 

Digwyddiadau wythnos yma: 

23/11/20 - Llun Llanast i'r cyfnod sylfaen (angen dillad ac esgidiau awyr agored priodol)

24/11/20 - Ymarfer corff - bl 3, 4, 5 a 6

25/11/20 - Ymarfer corff - meithrin a derbyn

26/11/20 - Ymarfer corff - bl 1 a 2

27/11/20 - Dathliad Penblwydd Misol

 

 

       Wwdas Logo   Shelter Cymru Logo 300X156   Welsh Womens Aid Logo

 

Gweler gwybodaeth ddiweddaraf ar ap yr ysgol ac ar ein porthiad trydar.

Cefnogaeth ELSA

Polisi Diogelu

Polisi Amddiffyn Plant

 Gwybodaeth PaCE

Gwasanaeth "wrap around"

 

 

Wrap Around

 

 School Beat Logo Hwb Logo


Ar werth: gwisg ysgol ail law mewn cyflwr da