School1  533  800 School2  533  800 School3  600  800

Croeso i Ysgol Bro Brynach

"Cyrraedd Y Brig Yw Ein Nod"

 

Agorodd Ysgol Bro Brynach ym mis Medi 2004. Ysgol categori 1 yw hon, sydd yn darparu addysg i blant 3-11 oed o gymunedau Cwmbach, Henllan Amgoed, Llanboidy a Llangynin. Hyrwyddwn ddwyieithrwydd ac mae ein staff brwdfrydig yn ymroddedig i sicrhau fod y disgyblion yn datblygu i'w llawn potensial drwy ysgogi gweithgareddu a chyfleoedd dysgu a chwarae. Ein nod yw i arwain, annog, meithrin a darparu profiadau i'r holl ddisgyblion mewn awyrgylch hapus, gofalus a diogel.  

 

Digwyddiadau wythnos yma: 

Ysgol ar gau oherwydd y cyfnod clo - addysg gartref yn parhau!!

Defnyddiwch y ddolen isod i gael gafael ar adnoddau defnyddiol a fydd yn eich cefnogi yn ystod y cyfnod hwn.

Adnoddau - Resources (google.com)

 

 

       Wwdas Logo   Shelter Cymru Logo 300X156   Welsh Womens Aid Logo

 

Gweler gwybodaeth ddiweddaraf ar ap yr ysgol ac ar ein porthiad trydar.

Noson Cwis i'r Teulu

Cofnodion PTA 12-01-21

Cefnogaeth ELSA

Polisi Diogelu

Polisi Amddiffyn Plant

 Gwybodaeth PaCE

Gwasanaeth "wrap around"

 

 

Wrap Around

 

 School Beat Logo Hwb Logo


Ar werth: gwisg ysgol ail law mewn cyflwr da