Ysgol Bro Brynach

	
		
	
	
	

CROESO I YSGOL BRO BRYNACH

“CYRRAEDD Y BRIG YW EIN NOD”

Agorodd Ysgol Bro Brynach ym mis Medi 2004. Ysgol categori 1 yw hon, sydd yn darparu addysg i blant 3-11 oed o gymunedau Cwmbach, Henllan Amgoed, Llanboidy a Llangynin. Hyrwyddwn ddwyieithrwydd ac mae ein staff brwdfrydig yn ymroddedig i sicrhau fod y disgyblion yn datblygu i’w llawn potensial drwy ysgogi gweithgareddu a chyfleoedd dysgu a chwarae. Ein nod yw i arwain, annog, meithrin a darparu profiadau i’r holl ddisgyblion mewn awyrgylch hapus, gofalus a diogel.  

Digwyddiadau wythnos yma:

Dydd Llun – Llun Llanast (cyfnod sylfaen – bydd angen dillad addas ac esgidiau glaw)

Dydd Gwener – Gwener Gwyllt (CA2 – bydd angen dillad addas ac esgidiau glaw)

Gweler gwybodaeth ddiweddaraf ar ein porthiad Trydar ac ar ein tudalen Facebook.

Amddiffyn Plant

Polisi Diogelu

Ffurflen Gais am Wyliau

Gofal “Wrap Around”

Gwybodaeth PaCE

Defnyddiwch y ddolen isod i gael gafael ar adnoddau defnyddiol.

Adnoddau – Resources (google.com)

Governors report 2020-21